Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zagnańsk

Centrum Usług Społecznych w Zagnańsku - Facebook

Budynek GOPS

Barcza

Gmina Zagnańsk

Gmina Zagnańsk

Samsonów

Kaniów

Dodatek węglowy

 

Artykuły

 • Komunikat w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach

  W związku ze składaniem przez obywateli wniosków o dodatek węglowy, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia

  Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

  Właściciele i zarządcy zobowiązani są ustawowo do zapewnienia (co najmniej jednej w roku) kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, podczas której będą również weryfikowane źródła ciepła.

  Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

  Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

  https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji 

  Czytaj Więcej o: Komunikat w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach
 • Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30 sierpnia 2022 roku na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pojawił się "Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego". Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem.

  Załączniki:

  Czytaj Więcej o: Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego
 • Informacja dla mieszkańców

  Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U z 2022, poz. 1692) dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1) Osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

  2) Osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

  Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się , że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

  W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wielorodzinnego złoży więcej jak jedna osoba , dodatek ten przyznany będzie wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

  Przez paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

  Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa a art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw .

  Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000,00 zł .

  Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 roku, wnioski złożone po wskazanym terminie pozostaną bez rozpoznania.

  Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia się  z wykorzystaniem profilu zaufanego.

  Wniosek o dodatek węglowy należy składać w :

  Punkcie Obsługi Interesanta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku
  ul. Spacerowa 8 b (budynek Ośrodka Zdrowia)

  w godzinach od 7.00 do 15.00 w środy w godzinach od 7.00 do 17.00.

  Informacje telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu 41 31-13-135 wew. 25, 26, 27 i 28

  Pliki do pobrania:

   

  Czytaj Więcej o: Informacja dla mieszkańców
 • Dodatek węglowy

  UWAGA

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku uprzejmie informuje, iż dnia 12 sierpnia 2022r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku (Dz.U. z 2022, poz.1692)

  Przyjmowanie wniosków nastąpi po wydaniu Rozporządzenia w sprawie określenia wzoru wniosku.

  O dacie rozpoczęcia przyjmowania " Wniosków o dodatek węglowy" tutejszy Ośrodek poinformuje odrębnym komunikatem.

   

  Czytaj Więcej o: Dodatek węglowy