Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zagnańsk

Centrum Usług Społecznych w Zagnańsku - Facebook

Budynek GOPS

Barcza

Gmina Zagnańsk

Gmina Zagnańsk

Samsonów

Kaniów

Stypendia szkolne

Artykuły

 • Pomoc materialna - stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024. Termin składania wniosków upływa 15 września 2023 roku.

  Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (tzn. gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

  Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, uczniowi nie zamieszkującemu na terenie Gminy Zagnańsk oraz uczniowi klasy ”0”.

  Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (dostępne na stronie www.gopszagnansk.pl  ) wraz z załączoną dokumentacją można składać w terminie do 15 września 2023 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia  15 października 2023 r.) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagnańsku - Pokój nr 5.

  Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury
  i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych).

  Pliki do pobrania:

  Czytaj Więcej o: Pomoc materialna - stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024. Termin składania wniosków upływa 15 września 2023 roku.
 • Pomoc materialna - stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

  Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (tzn. gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

  Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, uczniowi nie zamieszkującemu na terenie Gminy Zagnańsk oraz uczniowi klasy ”0”.

  Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (dostępne na stronie www.gopszagnansk.pl  ) wraz z załączoną dokumentacją można składać w terminie do 15 września 2023 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia  15 października 2023 r.) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagnańsku - Pokój nr 5.

  Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury
  i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych).

  Pliki do pobrania:

  Czytaj Więcej o: Pomoc materialna - stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024
 • Pomoc materialna - Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023 UWAGA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 15 WRZEŚNIA 2022 ROKU

  Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
   o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (tzn. gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00zł), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

  Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, uczniowi nie zamieszkującemu na terenie Gminy Zagnańsk oraz uczniowi klasy ”0”.

  Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (dostępne na stronie www.gopszagnansk.pl  ) wraz z załączoną dokumentacją można składać w terminie do 15 września 2022 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia  15 października 2022 r.) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagnańsku - Pokój nr 5.

  Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury
  i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych).

  Pliki do pobrania:

  Czytaj Więcej o: Pomoc materialna - Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023 UWAGA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 15 WRZEŚNIA 2022 ROKU